Slávnostné vztýčenie zástav

V stredu 24. novembra 2021 sme slávnostne vztýčili zástavy pri príležitosti otvorenia nášho konzulátu.

Akt sa konal za prítomnosti Honorárneho konzula Dominikánskej republiky v Slovenskej republike, PhDr. Dušana Dvoreckého a jeho asistentky Mgr. Zuzany Kubičkovej.