21. výročie nadviazania diplomatických vzťahov SR s Dominikánskou republikou

Dňa 20. marca sme si pripomenuli 21. výročie nadviazania diplomatických vzťahov SR s Dominikánskou republikou. Diplomatická spolupráca bola zahájená 20.marca 2001 na pôde OSN v New Yorku.