Slávnostné otvorenie Honorárneho konzulátu Dominikánskej republiky v Slovenskej republike

Dňa 12. júla 2022 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Honorárneho konzulátu Dominikánskej republiky v Slovenskej republike. Konzulát pod vedením pána Dušana Dvoreckého je v pôsobnosti Veľvyslanectva Dominikánskej republiky pre Švédske kráľovstvo, hoci v prípade konzulárnych služieb a tém spojených s dominikánskou komunitou je pre územnú blízkosť v pôsobnosti Veľvyslanectva Dominikánskej republiky v Rakúskej republike.

Po úvodných slovách Zuzany Kubičkovej, asistentky honorárneho konzula, nasledovala interpretácia národnej hymny Dominikánskej republiky v prevedení Kultúrnej veľvyslankyne pre Dominikánsku republiku, sopranistky Nathalie Peña Comas, a taktiež národnej hymny Slovenskej republiky v prevedení Branislava Vaculčiaka, speváka umeleckého súboru Lúčnica a externého zboru Slovenského národného divadla.

Ďalej predniesla príhovor J.E. pani Lourdes Victoria-Kruse, veľvyslankyňa Dominikánskej republiky pre Švédske kráľovstvo, a taktiež pán honorárny konzul Dušan Dvorecký.  Po oficiálnych príhovoroch došlo symbolickým prestrihnutím stuhy k slávnostnému otvoreniu Honorárneho konzulátu. Súčasťou aktu boli okrem J.E. Lourdes Victoria-Kruse a honorárneho konzula Dušana Dvoreckého aj pani Elizabeth Ruiz, radkyňa-ministerkyňa Veľvyslanectva Dominikánskej republiky v Rakúskej republike a pani Anadel Matos, radkyňa Veľvyslanectva Dominikánskej republiky pre Švédske kráľovstvo.

V závere programu predniesol pán Dvorecký slávnostný prípitok a kultúrnu časť uzavrela prezentácia typických dominikánskych tancov v prevedení pána Carlosa Mirandu a pani Denisy Halickej. Počas celého večera si pozvaní užívali úžasné tóny hudobnej skupiny v zložení Anabela Mollová, Markus Daniel a Eugen Vizvary.

Súčasťou večera bola degustácia rumu Barceló, dominikánskej kávy od Café Atrium a cigár z produkcie Mercedes Rojas, ktorých výrobu predviedol pán Carlos Carralero Mendieta. Catering pripravila exkluzívna reštaurácia Da Andrea.