Slávnostné otvorenie Honorárneho konzulátu Dominikánskej republiky v Slovenskej republike

V stredu, 28.septembra sa Honorárny konzulát Dominikánskej republiky v Slovenskej republike v zastúpení J.E. Veľvyslankyne Lourdes Victoria-Kruse zúčastnil na podujatí organizovanom Servare et Manere oz, organizáciou s Osobitným konzultatívnym štatútom Hospodárskej a sociálnej rady OSN, pri príležitosti 4.výročia iniciatívy Strom pokoja. Súčasťou programu bolo odovzdávanie pamätných medailí a ocenení osobnostiam, ktoré významným spôsobom podporili iniciatívu a jej aktivity. Honorárny konzul Dominikánskej republiky spolu s prítomnými diplomatmi z Brazílie, Japonska, Izraela, Kanady, či Rumunska a Slovinska zasadil na dvore Žilinskej diecézy v poradí 30-ty Strom pokoja ako živú spomienku na danú udalosť.