FIESTA DOMINICANA: Bachata & Merengue

Honorárny konzulát Dominikánskej republiky v Slovenskej republike spolu s Latinsko-americkým kultúrnym projektom v Európe zorganizovali 16. decembra Fiesta Dominicana s cieľom priblížiť  kultúru, konkrétne dva z národných tancov: bachatu a merengue nielen rezidentom z Dominikánskej republiky, ale aj širokej verejnosti.

Podujatie sa uskutočnilo v jednom z klubov v Starom meste Bratislavy a malo pestrý program. Nechýbali slová na privítanie a prestrihnutie pásky pri príležitosti slávnostneho otvorenia podujatia Program pokračoval premietaním propagačného videa o Dominikánskej republike a zastúpením tancov: bachata a merengue. Noc plná hudby a zábavy vyvrcholila školou tanca pre verejnosť a súťažou o ceny pre najlepších tanečníkov.