Honorárny konzulát Dominikánskej republiky

Honorárny konzulát Dominikánskej republiky v Slovenskej republike vznikol dňa 10.8.2021 v Bratislave.

Funkciu honorárneho konzula zastupuje PhDr. Dušan Dvorecký.

Poslaním konzulátu je cielene prispievať k rozvoju kontaktov v oblasti školstva, hospodárstva, kultúry, vedy a turizmu. Zároveň, konzulát  predstavuje príležitosť pre prehlbovanie a upevňovanie medzinárodných vzťahov medzi Dominikánskou republikou a Slovenskou republikou.

Honorárny konzulát svojou existenciou napomáha k ochrane záujmov právnických a rovnako tak i fyzických osôb Dominikánskej republiky na Slovensku a tiež aj osôb zo Slovenska pôsobiacich v Dominikánskej republike. Všetka pomoc sa opiera podľa rozsahu platného medzinárodného práva.

Našim cieľom je posilniť bilaterálnu spoluprácu vo všetkých kultúrno – spoločenských ako i vzdelávacích aspektoch života. Zároveň má konzulát ambíciu poskytovať odbornú asistenciu a pomoc občanom Dominikánskej republiky pôsobiacich na Slovensku.

zuzana kubickova

Mgr. Zuzana Bieliková

Asistentka honorárneho konzula

© 2023 | Honorárny konzulát Dominikánskej republiky v Slovenskej republike | design by Trochu-inak.sk